پیگیری و اخذ اعتبار جهت راه اندازی بیمارستان امام موسی کاظم (ع) شهرستان زرین دشت

پیگیری و اخذ اعتبار جهت راه اندازی بیمارستان امام موسی کاظم (ع) شهرستان زرین دشت
دی ۲۲, ۱۳۹۸
1037 بازدید

این بیمارستان دارای ۶۴تخت مصوب و ۳۲ تخت فعال می باشد.

این بیمارستان دارای ۶۴تخت مصوب و ۳۲ تخت فعال می باشد.