پیگیری و اخذ اعتبار جهت راه اندازی بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) شهرستان داراب

پیگیری و اخذ اعتبار جهت راه اندازی بیمارستان امام حسن مجتبی (ع) شهرستان داراب
دی ۲۲, ۱۳۹۸
565 بازدید

این بیمارستان دارای ۲۰۰تخت مصوب و۱۹۶تخت فعال می باشدکه درآن بخشهای مختلف به ارائه خدمات درمانی به بیماران می پردازند.

این بیمارستان دارای ۲۰۰تخت مصوب و۱۹۶تخت فعال می باشدکه درآن بخشهای مختلف به ارائه خدمات درمانی به بیماران می پردازند.